History Makers Baltics

HM Baltics
9-10/08/2019,  Rīga

History Makers Latvia

Kur? Kad?

Kad pirmo reizi biju History Makers Somijā un klausījos HM vīzijā, visa lielā bilde salikās kopā, bija skaidrs, ka HM ir tas, par ko Dievs bija runājis manā dzīvē par Latviju. Šī kustība ekipē kristiešus Eiropā un citos kontinentos, lai dalītos evaņģēlija vēstī vidē, kurā esam. Tas darbojas! Mēs mācāmies būt par efektīviem līderiem, balstīt savas dzīves uz bibliskām vērtībām, kā darīt par mācekļiem, kā ieraudzīt savu vīziju, misiju, atpazīt savas dāvanas.

If you want to go deep, go smaller.

Tieši tādēļ HM konferences parasti notiek mazā cilvēku lokā ar vairākiem skolotājiem/mācītājiem/profesiju pārstāvjiem, kas mīl Jēzu.

Mūsu dzīves ir izmainītas un mēs redzam, kā evaņģēlijs aizsniegs cilvēkus Latvijā un ārpus tās. Tā ir kustība, kas liek re-organizēt savu dzīvi un atsaukties tam aicinājumam, kuru Dievs ir devis katram, dodot mūsu rokās praktisku instrumentu, lai veidotu vēsturi tajā zemē, kurā dzīvojam.

tuvība ar Dievu

Dievs raugās pēc vīriem un sievām, kas ir nodevušies un vada no tuvības pilnām attiecībām ar Dievu.

degsme par pļauju

Dievs raugās pēc vīriem un sievām, kam ir degsme par tiem, kas ir bez Kristus. Jēzus nāca, lai „meklētu un glābtu to, kas bija pazudis.” Dievs vēlas, lai katru aizsniegtu dzīvi pārveidojošais evaņģēlija spēks.

vadība ar redzējumu

Dievs raugās pēc vīriem un sievām, kas ir bibiliski nodevušies nodot redzējumu, izvirzīt mērķus, mobilizēt Kristus miesu un pārvarēt šķēršļus, lai aizsniegtu nācijas Kristum.

kulturāli būtiska evaņģelizācija

Dievs raugās pēc vīriem un sievām, kas dzīvo un māca evaņģēliju ar kulturālu būtiskumu, jūtīgumu un spēku, lai mūžīgā patiesība par evaņģēliju būtu saprasta un pieņemta katrā pasaules kultūrā.

līderu pavairošana

Dievs raugās pēc vīriem un sievām, kas veido mācekļus, apmāca un dod padomu citiem līderiem, kas attiecīgi kļūst par līderu līderiem, kas efektīvi apmāca citus.

ģimenes prioritāte

Dievs raugās pēc vīriem un sievām, kas ir pārliecināti, ka ģimene ir Dieva pamatelements sabiedrībai un veido savas ģimenes kā prioritāti, attīstot līderus.

pārvaldīšana

Dievs raugās pēc vīriem un sievām, kas ir uzticami pārvaldnieki pār finansēm, laiku un garīgajām dāvanām savās personīgajās dzīvēs un kalpošanā, kā rezultātā cilvēki tiek evaņģēlija aizsniegti.

godīgums

Dievs raugās pēc godīguma vīriem un sievām, kas dzīvo svētas dzīves, kas ir atbildīgas Dieva un Kristus miesas priekšā. Godīgums pagodina Dievu, pasargā līderus no klupšanas un iedrošina augt.

History Makers Baltija

 • Kad un kur?

  Kad un kur?

  12.08. pēcpusdiena - 17.08. pēcpusdiena
  Skangaļu muiža
  http://skangali.lv/

 • Kas?

  Kas?

  Visi no 18-30 gadiem, kas dedzīgi mīl Dievu un grib iepazīt Viņu vēl vairāk

 • Maksa?

  Maksa?

  €65: iekļauta dzīvošana, visi materiāli un garšīgs ēdiens

liecības

Vai esi kādreiz lasījis grāmatu par kādu, kurš gribēja sasniegt to, kas bija dega viņa sirdī? Viņi gāja un rīkojās ticībā un tas iedrošināja miljoniem cilvēku. Dzīvojot savā aicinājumā tu varēsi aizsniegt cilvēkus sev apkārt. Cik radošs ir Dievs! Ar ko atšķiras līderis no līdera, kas pazīst Jēzu - viņš sludina evaņģēliju ar savu dzīvi un ekipē citus. HM konference ir iespēja pārdomāt savu dzīvi no dažādiem aspektiem, uzzināt savas garīgās dāvanas, iegūt vīziju un sākt to realizēt. Piedzīvot to, kā Viņš darbojas caur katru un lieto vienkāršus cilvēkus Savam godam!

Elīna, studente

Visvairāk mani uzrunāja tēma par vīziju un mērķiem, saprotot, ka man ir sapņi bez konkrētas vīzijas un mērķiem. HM laikā nospraudu mērķus un uzrakstīju vīziju nākamiem 10 gadiem. Tas padarīja manus plānus sasniedzamus un reālistiskus. Slavēšanas laikā redzēju neparastu vienotību un brīvību Kristū! Esmu pateicīga Dievam, ka varēsim izmantot HM materiālus tālāk un svētīt daudzus!

Alīna, studente

Šajā konferencē sāku nopietnāk attiekties pret lūgšanām. Dievs jau kādu laiku atpakaļ bija ielicis manā sirdī redzēju, tagad atkal tiku par to uzrunāta. Man ļoti patika atmosfēra, šajā laikā mācījos atklāt savas garīgās dāvanas un kā varu tās lietot.

,

More testimonials >>

Kontakts

History Makers Baltics:

9-10/08/2019,

Rīga

Velta Osipova

HM coordinator in Latvia