Artėjantys renginiai

HM Baltics
08/12 - 08/17,  Skangaļi

History Makers Lietuva

Kur? Kaip?

History Makers konferencija Lietuvoje pirmą kartą įvyko 2014 metų pavasarį. Konferencija su tarptautinės komandos pagalba suorganizavo tuometinė LCC tarptautinio universiteto studentė iš Ukrainos Ania Horoschuk. Pati iki galo nesuvokdama kokia tai konferencija, ši jauna studentė pradėjo HM judėjimą Lietuvoje. Aniai baigus studijas ir išvykus iš Lietuvos, konferencijos organizavimą perėmė vietinė HM mokymus baigusių jaunų vadovų komanda, kuri trokšta ne tik skleisti HM mokymų medžiagą ir per tai striptinti jaunus augančius vadovus, bet ir apjungti juos bendrai veiklai skleidžiant evangeliją Lietuvoje.

Nuo to laiko konferencija Lietuvoje įvyko dar 6 kartus. 2015 metais mokymų medžiaga buvo išversta į Lietuvių kalbą.

Istorijos Kūrėjai egzistuoja, kad keistų istorija suteikdami pagreitį Jėzaus Kristaus gyvenimus keičiančios Evangelijos galios plitimui per vadovų vadovus, stiprinamus Šventaja Dvasia.

Daugiau informacijos ir registracija

Artimi santykiai su Dievu

Dievas ieško pasišventusių vyrų ir moterų, kurie vadovautų remdamiesi savo glaudžiu ir intymiu santykiu su Dievu.

Biblijinis pamatas: Romiečiams 8:15:
Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“

Pasauliui reikia žmonių, kurie nėra paviršutiniški savo dvasiniame gyvenime. Artimas santykis su Dievu atsiranda per tikslingas pastangas ir ilgą laiko tarpsnį, kai santykiai tampa gilesni.

Pjūties troškimas

Dievas ieško vyrų ir moterų, kuriuos sietų noras eiti pas tuos, kurie nepažįsta Kristaus. Jėzus atėjo “ieškoti ir išgelbėti tai, kas buvo pražuvę”. Dievas trokšta, kad Evangelija pasiektų ir pakeistų kiekvieno gyvenimą.

Biblijinis pamatas: Mato 9: 35-38:
Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalias. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“

Du trečdaliai žmonijos vis dar neatsakė į Dievo meilę. Kol Evangelija nepasieks visų, mes esame pašaukti darbuotis pjūtyje.

Vizijos vedamas vadovavimas

Dievas ieško vyrų ir moterų, kurie remdamiesi Biblija būtų įsipareigoję išsikelti viziją, nusistatyti tikslus, mobilizuoti krikščionis ir įveikti kliūtis tam, kad pasiektų tautas Kristui.

Biblijinis pamatas: – Patarlių 29:18:
Kai nebėra svajonių, tauta praranda savitvardą.

Dievo vizijai pasauliui reikalingi tarnaujantys vadovai. Šie vadovai išsikelia tikslus, mobilizuoja Krikščionis ir nugali sunkumus, kad atsakytų į poreikius, bei atneštų Kristų tautoms.

Kultūriškai aktuali evangelizacija

Dievas ieško vyrų ir moterų, kurie gyvena ir moko apie Evangeliją jautriai ir su jėga, atsižvelgdami į kultūrinius skirtimus, kad amžinoji Evangelijos tiesa būtų suprasta ir priimta kiekvienoje šio pasaulio kultūroje.

Biblijinis pamatas: 1 Korintiečiams 9: 19-27:
Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau.

Gyvenimą keičianti Evangelijos galia turi būti perteikiama žodžiais ir darbais, Šventosios Dvasios jėgoje, atsižvelgiant į kultūrines aktualijas. Evangelija yra vienodai svarbi visomis kalboms ir visoms kultūroms pasaulyje.

Vadovų auginimas

Dievas ieško vyrų ir moterų, kurie moko, lavina, ir ukdo kitus lyderius, kurie savo laiku tampa kitų lyderių vadovais, o šie - efektyviai apmoko kitus.

Biblijinis pamatas: 2 Timotiejui 2:2:
Ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liudytojų, perduok
patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.

Puikūs vadovai dauginasi ruošdami naujus vadovus, kurie efektyviai veda Dievo žmones ir kurie mokys ateinančią vadovų kartą.

Šeimos prioritetas

Dievas ieško vyrų ir moterų, kurie yra įsitikinę, jog šeima - tai Dievo įrankis visuomenėje; kurie, ukdydami vadovus, teiktų pirmenybę šeimai.

Biblijinis pamatas: Efeziečiams 5: 22-6: 9:
Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą.

Dievas pašventino šeimą ir suteikia gaires puoselėjant sveiką ir stiprią šeimą. Šeima turėtų būti pirma vieta, kurioje atsiskleidžia meilė ir lyderystė.

Buvimas prievaizdu

Dievas ieško vyrų ir moterų, kurie būtų ištikimi tvarkydami finansus, laiką ir dvasines dovanas tiek asmeniniame gyvenime, tiek ir vadovaudami tam, kad žmones pasiektų Evangelijos žinia.

Biblijinis pamatas: Mato 25: 14-30:
‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Vadovai yra atsakingi už Dievo dovanų naudojimą, siekiant didžiausios įtakos Dievo Karalystės vardan.

Vientisumas

Dievas ieško vyrų ir moterų, kurie gyvena vientisą, šventą gyvenimą, atsiskaitomybėje prieš Dievą ir kitus krikščionis. Vientisumas šlovina Dievą, apsaugo vadovus nuo suklupimo ir skatina augimą.

Biblijinis pamatas: 2 Timotiejui 4: 1-7:
Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.

Dievas trokšta, kad lyderis ne tik tarnautų, bet ir teisngai nugyventų savo gyvenimus ir sėkmingai baigtų savo lyderystės kelią. Vientisumas suteikia moralinį autoritetą.

Artimiausia konferencija

 • DATA IR VIETA

  DATA IR VIETA

  Konferencija vyks rugpjūčio 12-17 dienomis Latvijoje, sodyboje esančioje šalia Cesis miesto.

 • ORGANIZATORIAI

  ORGANIZATORIAI

  Konferenciją organizuoja ILI tarptautinė komanda ir HM mokymus praėję absolventai.

 • KAINA

  KAINA

  Konferencijos kaina 70 Eurų. Į konferencijos kainą įeina mokymo medžiaga, maistas, nakvynė, užkandžiai, kava bei arbata pertraukų metu. Mokesti kelionės išlaidų nepadengia.

History Makers Lietuva 2014

Trumpas filmukas iš pirmos HM konferencijos Lietuvoje

Play   

Kontaktas

Artėjantys renginiai:

08/12 - 08/17,

Skangaļi

Jonas Petrikas

HM coordinator in Lithuania