Paraiškos forma

Asmeninė informacija

Vardas

Pavardė

Gimimo metai

Kontaktinė informacija

Telefonas

El. Paštas

Adresas

Tarnystė jūsų bažnyčioje

Bažnyčia (denominacija ir miestas)

Dabartinė tarnystė

Atsakomybių aprašymas

Darbas

Prašom parašyti ką dirbate(jei dirbate) ar ką studijuojate

Mitybos apribojimai

Parašykite, jei turite ypatingų mitybos poreikių

Liudijimas

Parašykite trumpa liudijimą, kaip patikėjote Kristumi.
Taip pat prašom įtraukti svarbius įvykius savo davsiniame gyvenime (iki 200 žodžių)

Lūkesčiai

Kodėl norite dalyvauti History Makers konferencijojeir kokie jūsų lūkesčiai (1 paragrafas)

Muzikiniai instrumentai

Jei grojate muzikiniu instrumentu (ar dainuojate) ir norėtumėte būsi History Makers šlovinimo komandoje, prašom parašyti kuo grojate.